Advent 2017

~ ♥ ~

Några små försiktiga julpynt ställs fram nu i december.
Det kommer att bli en ny och annorlunda jul på många sätt.
För första gången i livet ska vi inte vara hemma, eller ens i Sverige.

~ ♥ ~