Format P – Webb- och grafisk design

Klippa ner ett projekt i flera spår

När du slutligen är klar med hela ditt musikprojekt, alla låtarna finns där och du har kanske skapat en timmes musikmix. Då är det dags att klippa ner i mindre delar som du sedan kan bränna till en audio-CD.

Exportera projektet till en fil

Hela ditt långa musikprojektet ska först exporteras till en enda musikfil.

Även fast jag har mp3-tillägget installerat, så exporterar jag ändå allt till wav-format. Jag inbillar mig att det blir bättre ljudkvalitet då, eftersom det blir en betydligt större fil. När du exporterar (File > Export As WAV) skapas en ny fil där alla spår du gjort läggs ihop till en enda ”platt” fil.

Att exportera en timmes musik till wav eller mp3 kan ta tid, beroende på vilken datorkapacitet du har. Om din dator har några år på nacken, så tar det säkerligen minst 5-8 minuter.

Öppna fullängdsfilen och klippa ner

När filen är klar, stänger jag ner projektfilen och importerar (Project > Import Audio) den exporterade wav– eller mp3-filen i ett nytt fönster. Även att importera en så stor fil kan ta lite tid.

Innan jag börjar klippa ner i mindre spår, har jag skapat en mapp speciellt avsedd för bara detta projekts spår. Varje spår kommer nu att bli en egen wav-fil och jag döper dem alltid till den ordningssiffra de ska ha på CD:n.

Jag klipper alltid bakifrån, d.v.s. den sista låten först. Jag antar att det går lika bra att göra det framifrån också, men den här metoden har jag vant mig vid för jag tycker det är lättare att markera bakifrån. Ska du klippa bakifrån bör du veta vilken ordningssiffra den sista låten har.

Lyssna av när sista låten börjar och sätt sedan markören där du vill ha övergången mellan spåren. Markera sedan från markören till slutet (handmuspekaren visar varifrån du ska markera), klipp ut och skapa ett nytt fönster där du klistrar in.

Exportera sedan detta spår som wav eller mp3 till din spår-mapp, med exempelvis namnet 22 (om du har 22 spår totalt). Fortsätt sedan på samma sätt tills du har delat upp hela fullängdsfilen i sina spår.

Det här är pilligt och tar förstås en liten stund. Men det är nödvändigt om du vill kunna hoppa mellan låtarna på din musik-CD.

Tips

Jag har alltid en egen mapp för varje nytt projekt. I den har jag undermappar med låtar jag valt ut och låtar jag fixat till. De exporterade fullängdsfilerna ligger här, omslag, etikett, samt en enkel text-fil där jag skriver ner låtlistan medan jag jobbar med projektet.

Själva Audacity-filen där allt ligger uppdelat sparar jag däremot på ett annat ställe.