Format P – Webb- och grafisk design

Skapa sömlösa mönster i Photoshop

Bilder som upprepas bildar mönster, ungefär som på en tapet. Med sömlöst menas att allt flyter i varandra på ett snyggt sätt utan att varje bild ser fyrkantig ut.

Upprepning av bilder är något som används bl.a. i CSS för webbbakgrunder, men det kan också användas i Photoshop när du målar ut mönstrade ytor. Här går jag igenom förutsättningarna för att skapa sömlösa bilder.

Enklaste mönstren

En enkel bildruta med t.ex. en liten blomma eller figur, är troligtvis det enklaste sättet att skapa ett sömlöst mönster. Även att skapa vågräta eller lodräta ränder, gör att du inte behöver tänka så mycket på själva sömlösheten. En bild med utseendet till vänster, ger ett mönser som det till höger.

        

Strukturer och texturer

Snäppet svårare är det att göra ett sömlöst mönster när det inte är ränder, rutor eller ensamma motiv mot enfärgad bakgrund. I Photoshop finns dock ett par funktioner som kan förenkla något beträffande textur- och strukturmönster.

Grundregeln för sömlösa mönster är att dela in bilden i fyra lika stora delar, sedan förflytta dessa medsols ett halvt varv. Varje hörn byter alltså plats diagonalt.

Metod 1

Gå in på menyn Filter/Annat/Förflyttning. Här anger du hur många pixlar du ska flytta i sidled respektive höjdled. För in hälften av bildens sidomått för bredd och höjd och se till att Runt bildkant är markerat.

När du tryckt OK kan du kanske se att bilden delats upp och flyttats om. Med Klonstämpeln kan du nu försöka stämpla över på de ställen där det behövs, så att ”korset” i mitten inte längre syns (Alt + klicka för att ta klonprov, klicka sedan utan Alt för att måla över med klonprovet).

       

Metod 2

Enklast är att låta Photoshop göra allt. På menyn Filter/Mönsterverktyg hittar du en dialogruta för att göra ett mönster av bilden. I dialogrutan väljer du hur stora plattorna ska vara som skiftar plats, trycker sedan på knappen Generera tills du är nöjd. Det finns även en del andra inställningar att prova sig fram med.

Övriga mönster

Att göra mönsterbilder i stil med de nedan är ett hantverk och kräver sitt tålamod, men även här utgår man från förflyttningsmetoden.

Genom att studera bilder som dessa och ha i åtanke hur man delar upp bilden och flyttar delarna, förstår man kanske vad som krävs för att de ska fungera som mönster. Ett tips är att utgå från enklare symmetriska figurer, för att sedan avancera till mer ojämna figurer.

      

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *