Format P – Webb- och grafisk design

Enkel beskrivning av WordPress

WordPress är från början ett bloggsystem, men har lika väl funktionen av ett CMS (content management system), d.v.s. ett system för innehållshantering av webbsidor.

När ett CMS används betyder det bl.a. att det inte existerar några vanliga html-sidor på webbplatsen, utan alla sidor genereras just när de efterfrågas.

Databas krävs

WordPress kan inte fungera utan en databas. När en användare skriver ett inlägg eller skapar en sida, matas uppgifterna in i en sorts formulär i administrationspanelen. När uppgifterna sparas lagras de i databasen.

En databas består i grunden av en eller flera tabeller. Varje tabell har ett antal kolumnrubriker och varje rad i en tabell är detsamma som en post.

En post i det här fallet kan t.ex. vara ett specifikt blogginläggs olika uppgifter. En rad i en telefonkatalog är också en typ av post.

Man kan aldrig lagra grafiska objekt i en databas. Däremot kan adresser till lagringsplatser för dessa lagras.

Sidor byggs ihop av sidmallar

När en läsare klickar i en meny med sidor på en WordPress-webbplats, sätts den varje gång ihop av ett antal sidmallar i det aktuella WordPress-temat. Genom att varje sida har fått ett speciellt ID-nummer i databasen, kan rätt innehåll visas.

I WordPress finns ett antal olika sidtyper, t.ex. vanliga sidor, inläggssidor, arkivsidor m.m. För att spara på kodtext och utrymme låter man sidinnehåll som är gemensamt för alla sidtyper ligga i separata filer. Så kan det t.ex. vara med sidhuvuden och sidfötter.

På så sätt är en sidmall i ett WordPress-tema egentligen inte en komplett sida, utan bara en del av en sida. Med de olika mallarna kan man pussla ihop sidor enligt följande princip:

  • Sidhuvud
  • Innehåll (vanlig sida, arkivsida, inläggssida, bilagesida)
  • Sidospalt
  • Sidfot

I den enklaste varianten av tema är det endast innehållet som växlar mall, men det går också att skapa mallar så att de olika typerna av sidor har egna sidospalter, sidhuvuden och/eller sidfötter.

Mall-taggar

WordPress är ett finurligt och mycket praktiskt system att jobba med och bygga upp en webbplats på. Mycket tack vare alla s.k. template tags (mall-taggar).

Malltaggarna i WordPress är de fördefinierade koder som för designern gör det möjligt att hämta olika uppgifter från databasen och placera dem där man vill i layouten. Det finns mängder av template tags för olika ändamål, t.ex. för att skapa listor av olika slag, generera adresser, datum m.m.

WordPress-temat i korthet

Man skulle kunna jämföra ett WordPress-tema med ett sorts filter, som släpper fram utvalda delar ur databasen. Malltaggarna avgör vilka uppgifter som visas var i de olika sidmallarna.

Själva designen (färg, bakgrunder, typografi) består som på alla webbplatser av diverse bildfiler och av en eller flera stilmallar. Dessa ligger också i den samling av mallar och andra filer som WordPress-temat består av.

Instagram @aspellhome