Free

~ ♥ ~

”Snälla kom lite närmare” – säger jag till ormvråken som seglar omkring där uppe, precis ovanför mig. Objektivet väger tungt, när jag riktar det rakt upp i luften, zoomar in till de 200 mm som objektivet tillåter och hittar min rovfågel i sökaren.

Frihet är ordet som kommer för mig, när jag betraktar dessa majestätiska djur och lyssnar till deras skriande som liksom ekar över himlavalvet.

~ ♥ ~